Adósságfinanszírozás és Akvizíciók írta Némethy László és Glekov Sergey

Számos oka van annak, hogy egy cégfelvásárlást idegen tőkéből finanszírozzanak. Egyes vevőknek egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő készpénz. Mások javítani szeretnék a sajáttőke arányos megtérülést olcsón elérhető hitelek felhasználásával (lásd korábbi cikkünket „A cégértékelés optimalizálása a tőkeköltségen keresztül”). Megint más befektetők a kölcsönök kamatainak adóból való leírhatóságát használják ki, amelyre a legtöbb jogrendszer lehetőséget ad. A mennyiségi lazítás az elmúlt évtizedben olcsóbbá tette a kölcsönöket, a történelmi szintekhez viszonyítva. Amikor a tőke növelése szükségességessé válik, az adósságfinanszírozás révén a cég elkerülheti a sajáttőke és maga az irányítás felhígulását.

A közepes méretű vállalkozások legtöbbször csak korlátozottan férnek hozzá nyilvános tőkepiacokhoz (részvények vagy kötvények), ezért nem sok más alternatívájuk van, mint bankhitelből finanszírozni egy cégfelvásárlást. Az alábbi táblázat összefoglalja a cégfelvásárlás finanszírozására szolgáló bankhitelek néhány alapvető típusát.
1.ábra: Bankhitel típusok cégfelvásárlás finanszírozására 1
Típus Meghatározás Jellemzők Hitelfelvevő  Jótálló/Kezes 
Eszköz alapú finanszírozás  A felvásárló, a célvállalat értéke és likviditása, vagy ezek kombinációjának alapján. Az eszközalapú hitelek különböznek a kereskedelmi lejáratú vagy a rulírozó kölcsönöktől, a kezesség miatt és mert az ellenőrzés a meghatározott eszközökre fókuszál. Lehet a felvásárló vagy egy általa létrehozott különleges céltársaság. A felvásárolt vállalat eszközei lehetnek értékpapírosítottak. Nem egyetemes követelmény.
Cash-Flow és kötelezettség- vállalási finanszírozás  A hitelfelvevő (és esetleg garanciavállalók) hitelminősége alapján, a hitel visszafizetésére szolgáló cash-flow-t figyelembe véve. Az ilyen kölcsönökhöz való hozzáférés szilárd és biztos bevételi forrást és magas hitelminőséget követel. Lehet a felvásárló vagy egy általa létrehozott különleges céltársaság. A felvásárolt vállalat eszközei lehetnek értékpapírosítottak. Nem feltétlen követelmény.
Szponzor-alapú hitelfelvétel Az M&A ügylet támogatójának (pl. egy szponzor) erőssége, hitelképessége és kötelezettség-vállalásai alapján. Általában szabványos formátumú, vagy rulírozó hitel, vagy mindkettő, a szponzori támogatás erőteljes követelményével. Lehet a felvásárló, esetleg a célvállalattal kombinálva, vagy a szponzorral való közös kölcsönfelvételi kapcsolat A szponzornak mindig kell adnia egyfajta garanciát.
Tradicionális project- finanszírozás  A projektfinanszírozás meghatározható egy adott projekt fejlesztésének finanszírozásaként – (ahol a vállalkozás a projektnek tekinthető). Konkrét üzleti vállalkozás megszerzésével foglalkozik, általában egy helyen, egy üzleti céllal, és erre a “projektre” korlátozva. A hitelfelvevő a megszerzendő vagy létrehozandó projekt tulajdonosa. A konkrét projektre való igénybevétel miatt nincs garancia követelmény.
Strukturált pénzügyi finanszírozás  olyan finanszírozás, amely változó likviditásra és kockázatra épül, vagy az ügylet likviditási és kockázati szempontjait egy másik gazdasági egységbe teszi át azzal a céllal, hogy növelje a hitelezők likviditását és hitelfelvevők finanszírozási forrásait. Olyan strukturálási technikákat foglal magába, mint a szintetikus lízing, a saját lízing, a strukturált finanszírozási eszközök révén történő finanszírozás. Általában egy speciális céltársaság, amelynek célja az ügylet elszigetelése az azt üzemeltető egység esetleges működési veszteségeitől és kockázataitól. Általában az a gazdasági szereplő, amely ténylegesen végzi az üzleti tevékenységet, vagy annak igazgatója.
  Amikor egy felvásárló finanszírozási lehetőségeket mérlegel, a célvállalat eszközein és cash-flow-ján alapuló hitelek lehetőségeit veszi figyelembe, ám a két vállalat közötti szinergiákat sokszor elhanyagolják. Évekkel ezelőtt a Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC) társaságot képviseltük a PanTel, egy közép-európai adatkommunikációs társaság felvásárlásánál, ahol olyan pénzügyi modellt készítettünk, amely meggyőzően alátámasztotta az akvizícióból származó, évente 20 millió eurót meghaladó szinergiákat. Ez a HTCC-nek plusz cash flow-t biztosított a további akvizíciós finanszírozáshoz, és a cégértékelést 6x EBITDA értéken figyelembe véve, ez további 120 millió EUR-t jelentett. (A szinergiaelemzéseket azonban nem árt fokozott óvatossággal kezelni, mivel a szinergiák gyakran káprázatnak bizonyulnak).

Összegzésképpen: az adósságfinanszírozás rugalmas és viszonylag olcsó lehetőség a felvásárlások finanszírozására, különösen a mai versenyképes és likvid piaci környezetben. A tőkeáttétel azonban jelentős kockázat lehet, amely hozzájárulhat vagy okozhat is üzleti kudarcot, különösen recesszió vagy pénzügyi válság idején. A felvásárló cég finanszírozási döntését erősen befolyásolja az adósság-kapacitása, a meglévő tőkeáttétel és a célzott vállalat tőkeáttételi aránya – röviden, a részvényesek kockázatvállalási hajlandósága, illetve a megtérülési elvárásaik. Az egyensúlyt kell megtalálni.
1A szerzők állították össze az “Adósság finanszírozásban felmerülő M&A Trendek”- írta Alison Manzer (M&A Trending Trends in Debt Financing) adataiból.
Vissza