Az Arany mint befektetés— I. rész (I./III.) írta Les Nemethy és Sergey Glekov

A világ sokkal kockázatosabb hely, mint amilyennek azt a legtöbb ember gondolja. A globális geopolitikai rendszer néhány lehetséges kockázatának egy nagyon hiányos listája a következő:  
  • Kína kihívást jelent az amerikai hegemóniára
  • Oroszország megpróbálja visszaszerezni a régi szovjet dicsőséget az aktuális status quót megdöntésével, Ukrajnától Szíriáig
  • A populizmus, a nacionalizmus, és az illiberalizmus emelkedése, a tolerancia eróziója és a mindenki számára nyertes („win-win”) gondolkodás, Törökországtól a Fülöp-szigetekig és az Egyesült Államoktól (USA) Magyarországig
  • Globális adósságszintek, amelyek kezelhetetlenné kezdenek válni (lásd az előző cikkemet), pénzügyi buborékok alakulnak ki Kínában, Japánban, Olaszországban stb.
  • Új, korábban elképzelhetetlen ellenséges viszonyok, a potenciálisan destabilizáló technológiáktól, például a mesterséges intelligenciától a hibrid hadviselésig
  • BREXIT
A világ legtehetősebb embereinek (például befektetőknek) az élete normális állapotban van. Valószínűleg természetes emberi tendencia vagy hajlam: hacsak nem érezük valamit a saját bőrünkön, hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni őket. Lehet azzal érvelni, hogy a világban a kockázat alulértékelt. Vegyük az aranyat. Az arany évszázadok óta a “nagy fedezet” szerepét tölti be. Ez a cikk az arany, mint fedezeti eszköz értékét tárgyalja. A következő cikkem az arany globális kínálatát és keresletét fogja elemezni. A sorozat harmadik, egyben utolsó cikkében az arany tulajdonlásának különböző módozatait elemzi (fizikai arany, ETF, aranybányászok, jogdíjak stb.), és összefoglaljuk az aranytartás eseteit. Az 1. ábra grafikusan mutatja be, hogy amikor is a részvény- és adósságpiacok válságban vannak, az arany mindig elég jól teljesít, vagy legalábbis jobban:   1.Ábra: Az S&P 500 index, az amerikai államkötvények és az arany 10 válsághelyzetben az elmúlt 30 év során1
Kezdete (hónap/nap/év) Vége (hónap/nap/év) S&P 500 index Amerikai államkötvények Arany
1987-as összeomlás 8/25/87 10/19/87 -33.2% -7.2% 5.0%
Irak megtámadja Kuvaitot 7/17/90 10/12/90 -17.6% -0.4% 7.6%
Ázsia válság 10/7/97 10/28/97 -6.2% 0.0% -4.6%
Oroszország / Hosszú távú tőkemenedzsment válság 7/20/98 10/8/98 -18.7% 5.3% 1.2%
Szeptember 11 9/10/01 10/11/02 -22.3% 11.2% 16.6%
Globális pénzügyi válság 10/11/07 3/6/09 -54.5% 15.8% 25.6%
2010-es Euro zóna krízis és hirtelen összeomlás 4/20/10 7/1/10 -14.5% 4.5% 5.1%
Amerikai államadósság- leminősítés 7/25/11 8/9/11 -12.3% 3.6% 7.8%
Taper tantrum 5/22/13 6/24/13 -4.8% -2.0% -6.4%
Kínai tőzsde krízis 8/18/15 2/11/16 -11.8% 3.5% 11.5%
Átlag -19.6% 3.4% 6.9%
A 2. Ábra azt mutatja, hogy az arany alacsony vagy negatív korrelációt mutat más jelentős eszközosztályokkal2: 2.Ábra: Korreláció az arany és más eszközosztályok között Az alábbi táblázat jól átlátható módon mutatja, hogy az arany és a Dow Jones Ipari Átlagának (DJIA) hozamai évtizedenként jelentősen különböznek egymástól, az elmúlt öt évtizedben. 3.Ábra: Korreláció az arany és a DJIA között, évtizedenként, 1971 és 2018 között
Év Korreláció Hozam
Arany DJIA
1971-1980 -0.102 1479% 16%
1981-1999 -0.590 -52% 1092%
2000-2011 0.325 458% 11%
2012-2018 -0.538 -20% 98%
Talán nem minden kedves olvasó emlékezhet – az 1970-es évek kemény évtized volt, amit leginkább jellemez az 1973-as olajválság, az 1973-1975-ös recesszió, a magas munkanélküliség és a szörnyű stagfláció. Az 1980-as években a stagfláció megtört és az 1990-es évek időszaka volt talán az amerikai gazdaság leginkább tartós növekedése a modern korban. Az alábbi 4. ábra az arany és a DJIA relatív megtérülését szemlélteti 1971 óta: Bárki érvelhet arra vonatkozóan, hogy melyik a jobb befektetés – attól függően, melyik időszakot veszi alapul. Az elmúlt hat év során az arany nyilvánvalóan vesztes volt, de tágabb időhorizontokon nézve, 1971 óta az arany lenne a győztes. 4.Ábra: Arany (Gold) és Dow index(DJIA) megtérülések 1971 óta Az alábbi 5. ábra a DJIA arany árához viszonyított arányát mutatja az 1920-as évek óta. 5.Ábra: A Dow aránya az aranyhoz viszonyítva 3 Figyeljük meg az arány óriási ingadozását: 1980 januárjában a közel 1:1-es arányról (amikor az arany ára 843 USD volt, és a DJIA is 873 volt) egy olyan magas értékre mint 1999 augusztusában, amikor a DJIA 11.326 volt, az arany pedig mindössze 253 (ez kb. 45:1 arányt jelent). Jelenleg nagyjából középértéken állunk 20:1-es aránnyal. ; Bízom benne, hogy ez a cikk ösztönzi azt a meggyőződést, hogy az arany helyet érdemel a befektetési portfóliókban, mert javítja a portfólió fedezeti képességét. Más szóval, ha portfólió aranyat is tartalmaz, akkor ezáltal egy adott kockázat mellett magasabb hozamra számíthatunk. A World Gold Council szerint, ha az átlagos nyugdíjpénztári portfólió mintegy 10%-a aranyban lenne, az növelte volna a megtérülési értéket és csökkentette volna a volatilitást, ami magasabb kockázathoz igazított hozamot eredményezett volna. Az eredmény valószínűleg hasonló lenne az Ön portfóliója esetében is.
1Bloomberg – Az arany valóban jó fedezet? (Is Gold Really a Good Hedge?)
2World Gold Council, 1987 januárja és 2018 júniusa közötti heti hozamok alapján. Gazdasági expanziók és visszaesések a Nemzeti Gazdaságkutató Iroda (National Bureau of Economic Research) által meghatározottak szerint.
3Longtermtrends – Dow-Gold Ratio (Dow-Arany arány)
Vissza